top of page

Управител на ЗЕД

Изисквания към кандидатите:

Трудов опит в областта на външната търговия;

Положителен опит в преговори, сключване на договори;

Високи комуникативни умения, аналитично мислене, систематичен подход;

Владеене на английски език;

Висше образование

Опит в работа със зърна;

Опит в работата с акредитиви;

Уверен потребител на MS Office.

Основни задължения:

Анализи;

Водене на преговори по външноикономически договори;

Изготвяне на икономически изчисления;

Сключване и поддръжка на външнотърговски договори;

Изготвяне на пакет документи за митническо оформяне;

Организация на доставката на продуктите;

Кореспонденция с чуждестранни партньори;

Отчитане в установената форма;

Създаване и поддържане на партньорски отношения.

Ние предлагаме:

Интересна работа;

Удобен офис;

Официална заетост;

Упражнение и развитие.

Работно време: понеделник-пет, от 9:00 до 18:00ч.

Очакваме вашите автобиографии!

+359896211092

g.chirkinyan@agr.bg

bottom of page