top of page

Мениджър изкупуване на зърно и маслодайни култури

Изисквания:

висше професионално образование (за предпочитане);

трудов стаж от 2 или повече години в областта на селското стопанство;

разбиране на пазара на зърнени и маслодайни култури;

развити активни връзки със земеделските производители;

наличието на автомобил е задължително;

ефективност, проактивност, способност за вземане на важни и бързи решения.

Отговорности:

ежедневно наблюдение на пазара на зърнени и маслодайни култури, както и нивото на изкупните цени;

анализ на пазара;

контрол и осигуряване на сключване на договори с производители на продукти

водене на преговори с доставчици и сключване на договори с асансьори;

развитие, поддръжка и развитие на клиентската база;

контрол и поддръжка на всички етапи на снабдяване, транспортиране на стоки до мястото на продажба;

водене на първична документация;

контрол на качеството и количеството на закупеното зърно.

Условия:

официална заетост;

навременно изплащане на заплатите;

възможност за кариерно израстване;

осигуряваме всички необходими инструменти за ефективна работа;

компенсация за разходите за гориво.

Очакваме вашите автобиографии!

+359896211092

g.chirkinyan@agr.bg

bottom of page