top of page

Медия Нет Холдинг /Media Net Holding решава да промени името на дъщерното си дружество  АГР ООД /AGR Ltd. на АГРО БОРД ЕООД/ AGRO BORD EOOD

31 Март, 2020

mediumsmall_edited.png

Основната дейност на фирмата остава търговия със зърнени и маслодайни култури, соя, пшеница, лен, слънчоглед, царевица и ечемик. Нетната печалба на дружеството за 2019 г. е над 500 хил. лв.

bottom of page